Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Παρέμβαση του Δ.Σ. στο ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Παρέμβαση - παράσταση διαμαρτυρίας, στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήσαν τα μέλη της Διοίκησης του Σωματείου, για τις παράνομες μειώσεις των αποδοχών των εργαζομένων του κλάδου, απαιτώντας από το ΣΕΠΕ να διευκρινήσει πλευρές του αντεργατικού νόμου και των ερμηνευτικών εγκυκλίων, συγκεκριμένα για την κλαδική ΣΣΕ των συμβολαιοϋπαλλήλων και τις παράνομες μειώσεις στις οποίες μονομερώς προχωρούν οι εργοδότες από 1ης Ιουνίου.
Κατόπιν του κατωτέρω εγγράφου του Δ.Σ. εκδόθηκε από το ΣΕΠΕ η εξής απάντηση.
Ολόκληρη η επιστολή του Δ.Σ. προς το ΣΕΠΕ, έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Υπαλλήλων Συμβολαιογραφείων και αλλαγές με το Ν.4046/2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Συμβολαιογράφων Ν. Θεσσαλονίκης, Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, δέχεται ολοένα και περισσότερες καταγγελίες των μελών του για την πίεση που ασκείται από τους εργοδότες, ώστε να υπογράψουν τροποποίηση των ατομικών συμβάσεων εργασίας.  Πιέσεις που μετά τις 14 Μαϊου 2012 εντείνονται.
Στην παρούσα επιστολή, μας οδήγησαν οι καταγγελίες των συναδέλφων μας, ότι οι εργοδότες στηριζόμενοι στις διευκρινήσεις που λαμβάνουν από τις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, ανακοινώνουν ότι έχουν το δικαίωμα μονομερώς να προβούνε σε μειώσεις μισθών έως 22% και σε κατάργηση των επιδομάτων που προβλέπονταν στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4046/2012.  Επίσης ότι στην περίπτωση που δε δεχτούν τη μείωση του μισθού που προτείνουν, σημαίνει ότι αποχωρούν οικιοθελώς και δεν μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση απόλυσης. 
Αντίθετα στις αντίστοιχες συζητήσεις του σωματείου μας, με τους υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών, οι διευκρινήσεις που λαμβάνουμε, βασίζονται στην παρ. 4 της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 4601/304/12-3-2012 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012», από την οποία συνάγεται ότι ο μισθός των εργαζομένων του κλάδου, παραμένει ως έχει. Οι όροι της κλαδικής σύμβασης έχουν ενσωματωθεί στους όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας και τυχόν τροποποίηση των όρων της ατομικής σύμβασης εργασίας, ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ.
Παρακαλούμε να απαντήσετε σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τους όρους εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία, δεδομένης της καταγγελίας της ΣΣΕ που ίσχυε, με την με αριθμό πρωτοκόλλου 78/29-1-2010 καταγγελίας-πρόσκλησης της Ο.Ι.Υ.Ε. και ειδικότερα α) αν μονομερώς μπορεί ο εργοδότης να μειώσει τις αποδοχές των εργαζομένων, περικόπτοντας τα επιδόματα που προβλέπονταν στη ΣΣΕ, β) αν η άρνηση του εργαζόμενου να υπογράψει τροποποίηση της ατομικής του σύμβασης εργασίας, συνιστά οικιοθελή αποχώρηση ή όχι, γ) τι ισχύει για τους εργοδότες που έχουν καταθέσει πίνακες προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες σας, στους οποίους δηλώνουν μειωμένες τις αποδοχές του εργαζόμενου, χωρίς να υπάρχει συμφωνία του τελευταίου με τροποποίηση της ατομικής του σύμβασης και δ) τι ισχύει σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης από εργαζόμενο που καλύπτονταν από τη ΣΣΕ (χρόνια απασχόληση), χωρίς τροποποίηση του βασικού μισθού, όπως αυτός διαμορφώθηκε κατά την καταγγελία της ΣΣΕ (αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία της πλήρους απασχόλησης στην περίπτωση απόλυσης για τον υπολογισμό της αποζημίωσης;).
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος                                                   Η Γενική Γραμματέας

Μάγγου Ευαγγελία                                             Καλλιρρόη Παπάζογλου